<IMG SRC="nonflash.gif" width=769 height=145 BORDER=0> 


Soukromé podnikání jsme zahájili v červenci roku 1998. Od svého založení usilujeme o zajištění komplexního spektra detektivních služeb s garancí naprosté diskrétnosti a loajality ke klientovi.

Činnost a úspěchy firmy jsou založeny na partnerství dvou společníků, kteří v minulosti pracovali u Policie ČR, a získali bohaté zkušenosti jak při zjišťování a objasňování hospodářské a ekonomické trestné činnosti u kriminální policie, tak u speciálních složek Ministerstva vnitra.

Postupně až do současnosti neustále rozšiřujeme svou činnost a zkušenosti na řešení téměř jakýchkoliv požadavků svých klientů tak, aby v rámci plně profesionální péče byly ochráněny jejich zájmy.

Cílem naší činnosti je komplexní profesionální péče o klienta, kterou poskytujeme na celém území České republiky, v případě potřeby za spolupráce s našimi partnerskými detektivními agenturami v Praze a v Liberci.